Ysgol Y Gader

Ebost

                       Ysgol Y Gader                                     Swyddfa : swyddfa@gader.gwynedd.sch.uk

                          Arran Road                                      Pennaeth : pennaeth@gader.gwynedd.sch.uk                              Dolgellau                          Dirprwy Bennaeth : aledw@gader.gwynedd.sch.uk

                            Gwynedd                   Pennaeth Cynorthwyol : llinosr@gader.gwynedd.sch.uk

                            LL40 1HY

               Tel: (01341) 422 578

Copyright © Ysgol Y Gader

Ymddangosiad a Gwisg Ysgol Appearance and School Uniform


Ein hamcan yw sicrhau bod y disgyblion yn edrych yn lân ac yn daclus bob amser.

Our aim is to ensure that all  pupils look clean and tidy at all times.


Gemwaith, colur a gwallt


Ni chanieteir i ddisgyblion wisgo unrhyw emwaith heblaw:

Un clustlws plaen bach ym mhob llabed y glust

Un modrwy


Ni chanieteir i ddisgyblion B7-9 wisgo unrhyw golur. Caiff disgyblion B10-11 wisgo colur yn gynnil.


Ni chanieteir i ddisgyblion gael torri na

lliwio eu gwallt yn amhriodol (yn cynnwys lliwiau porffor/coch), nac ychwaith gael tyfiant gwallt ar yr wyneb.


Ni ddylai’r disgyblion wisgo unrhyw emwaith yn ystod gwersi Addysg Gorfforol.


Yr ysgol sydd yn penderfynu os yw

dillad ac ymddangosiad y disgyblion

yn addas.Jewellery, makeup and hair

Pupils are not permitted to wear any jewellery except :

One small plain stud earring in each ear lobe

One ring


Pupils in Yr 7-9 are not permitted to wear any makeup. Pupils in Yr 10-11 are allowed subtle use of makeup.


Pupils are not permitted to have inappropriate hair cuts or hair colouring (including shades of red/purple), nor facial hair growth.


Pupils should not wear any jewellery during Physical Education lessons.The school’s decision on the suitability of the pupils’ clothing and appearance is final.